การฟื้นฟูร่างกายสำหรับผู้ป่วย covid 19 ที่มีภาวะปอดอักเสบ และยังมีอาการเหนื่อยง่ายลงเหลืออยู่ภายหลังการรักษา

ที่มา :ตามใจเดือน