การลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิค-19 ในจังหวัดนนทบุรี

สนามฉีดนอกโรงพยาบาล

📢 นนท์ Student เปิดให้ตรวจสอบ ยืนยันนัดฉีดวัคซีน นักเรียน/นักศึกษาอายุ 12-18 ปี

📲 เข้าระบบนนท์พร้อม เพื่อตรวจสอบรายชื่อ ยืนยัน และ รับเอกสารการเข้ารับการฉีดวัคซีน ที่
https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/nontstudent

ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 14 ต.ค. 64 ก่อนเวลา 17.00 น. (ขยายเวลายืนยันนัด)

📝 ลงทะเบียนที่ IMPACT Arena เมืองทองธานี
💉 ฉีดวัคซีนที่ IMPACT Exhibition Center Hall 5-6
-วันที่ 15 ต.ค. จำนวน 20,000 คน
-วันที่ 16 ต.ค. จำนวน 23,000 คน
-วันที่ 17 ต.ค. จำนวน 25,000 คน

‼️โปรดอ่านและให้ความสำคัญ‼️ กรุณาพิมพ์เอกสารดังต่อไปนี้ออกจากระบบ และนำไปด้วยในวันฉีดวัคซีน
1. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน/นักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์
2. เอกสารบันทึกการให้บริการและยินยอมการรับวัคซีนโควิด-19
***เอกสารทั้ง 2 ฉบับ ต้องมีลายเซ็นต์ผู้ปกครอง***

✅ และเด็กนักเรียน/นักศึกษาผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปในวันฉีดวัคซีนด้วย‼️

ที่มา: นนท์พร้อม