‘จิตอาสา กฟผ.’ เปิดรับประสานหาเตียงผู้ป่วยโควิด ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

กฟผ. ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (สสจ.นนทบุรี) รับประสานงานกับผู้ป่วยโควิด-19  ที่ลงทะเบียนผ่านทาง LINE Official “นนท์COV-19” โดย จิตอาสา กฟผ. ทำหน้าที่โทรศัพท์สอบถามอาการเบื้องต้นของผู้ป่วยในจังหวัดนนทบุรี และกรอกข้อมูลลงระบบ เพื่อให้ สสจ.นนทบุรี ดำเนินการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา

ทั้งนี้ กฟผ. ได้พัฒนาระบบติดตามสถานะของผู้ป่วยโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คพิกัดและติดตามอาการของผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนเข้ารับการรักษาจนกระทั่งสามารถกลับบ้านได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวช่วยเสริมกำลังให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทำให้การหาเตียงสำหรับผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ