‘จิตอาสา กฟผ.’ เปิดรับประสานหาเตียงผู้ป่วยโควิด ก่อนส่งต่อระบบสาธารณสุข

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ทั่วประเทศมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เตียงในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 มีไม่เพียงพอ และการหาเตียงสำหรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสมในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามไม่คล่องตัว

จิตอาสา กฟผ. จึงร่วมแรงร่วมใจประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยโควิด-19 แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ช่วยประสานจัดหาเตียงให้กับผู้ป่วยที่รอเข้ารับการรักษาทั้งประชาชนทั่วไป พนักงาน และลูกจ้าง กฟผ. รวมถึงครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

162822251976

หลังจากผู้ป่วยได้รับการจัดสรรเตียงแล้ว กฟผ. จะประสานความร่วมมือกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ใน “โครงการร่วมใจดูแลผู้ป่วย COVID-19” เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดังกล่าวไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนามในจังหวัดใกล้เคียง หรือส่งกลับภูมิลำเนาโดยเร็วที่สุด

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ