ชุด “ตรวจโควิด” “ATK” 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เช็กเลยชุด  “ตรวจโควิด” “Antigen Test Kit” (ATK) สำหรับประชาชน “34 ยี่ห้อ” ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต/นำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 

1. STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test รหัสสินค้า Q-NCOV-03G ขนาดบรรจุ 1, 2, 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

2. SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal รหัสสินค้า 9901-NCOV-06G, Roche’s code : 09445323077 ขนาดบรรจุ 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

3. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA) รหัสสินค้า K602-1H, K602-5H, K602-1S และ K602-5S ขนาดบรรจุ 1, 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง

4. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) ขนาดบรรจุ 1, 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

5. BIOSYNEX Autotest ANTIGENIQUE COVID-19 Ag รหัสสินค้า 859256 และ 859261 ขนาดบรรจุ 1, 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

6. Panbio COVID-19 Antigen Self-Test รหัสสินค้า 41FK51, 41FK71, 41FK81 และ 41FK91 ขนาดบรรจุ 1, 4, 10, 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

7. AnyLab COVID-19 Ag Test Kit รหัสสินค้า ZB144 ขนาดบรรจุ 1, 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

8. PCL COVID19 Ag Gold รหัสสินค้า COV04S ขนาดบรรจุ 1, 5, 50 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab + Saliva) 

9. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal swab) รหัสสินค้า ISCO-ACO502 ขนาดบรรจุ 1 ชุดทดสอบต่อกล่อง 

10. CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test รหัสสินค้า 11556327 (GCCOV-502a-H5) ขนาดบรรจุ 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab)

11. GSD NovaGen SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (Nasal Swab) รหัสสินค้า CVAG4080B ขนาดบรรจุ 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง 

12. Vstrip COVID-19 Antigen Rapid Test Home Use RV2 รหัสสินค้า IG13002S01, IG13004S01 และ IG13020S02 ขนาดบรรจุ 2, 4, 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

13. FOR A/ VTRUST COVID-19 ANTIGEN SELF TEST รุ่น TD-4531H ขนาดบรรจุ 1, 5, 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

14. HUMASIS COVID-19 Ag Home Test รหัสสินค้า ACOVGS-7005(5T) ขนาดบรรจุ 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

15. CerTest SARS-CoV-2 (Ag-Nasal Sample-self Test) รหัสสินค้า SC8010-NCE ขนาดบรรจุ 1 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab)

 16. Novel Coronavirus Ag Rapid Test Cassette ขนาดบรรจุ 1, 2, 5, 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab+Saliva) 

17. Saliva SARS-CoV-2 (2019-CoV) Antigen Test Kit (Nanocarbon Assay) รหัสสินค้า WT-1120 ขนาดบรรจุ 1, 5, 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Saliva) 

18. Corona Virus (COVID-19) Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) รหัสสินค้า HYT-G01-03 ขนาดบรรจุ1, 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Saliva) 

19. VTRUST COVID-19 Antigen Rapid Test รหัสสินค้า TD-4531 ขนาดบรรจุ 1, 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

20. OnSite COVID-19 Ag Rapid Test รหัสสินค้า R0182C ขนาดบรรจุ 1, 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

21. SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Method) ขนาดบรรจุ 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

22. BIOCREDIT COVID-19 Ag Home Test Nasal รหัสสินค้า G61RHSD1 ขนาดบรรจุ 1 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

23. Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold) รหัสสินค้า A6061217 และ A6061216 ขนาดบรรจุ 1, 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

24. Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test รหัสสินค้า L031-11845 และ L031-118C5 ขนาดบรรจุ 1, 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

25. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kits (Colloidal Gold Immunochromatography) รหัสสินค้า CG3601, CG3605 และ CG3625 ขนาดบรรจุ 1, 5, 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

26. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal รหัสสินค้า 9901-NCOV-03G และ Roche’s code 09365397043 ขนาดบรรจุ 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

27. INSTANT-VIEW PLUS COVID-19 ANTIGEN TEST SELF-TEST KIT รหัสสินค้า 05-9315 ขนาดบรรจุ 1, 2 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab)

28. 2019-nCoV Ag Test (Latex Chromatography Assay) รหัสสินค้า YF320C-NS-HU-1T , YF320C-NS-HU-2T และ YF320C-NS-HU-5T ขนาดบรรจุ 1, 2, 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

29. Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit รหัสสินค้า 303036 ขนาดบรรจุ 1, 5, 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

30. 2019 n-CoV-Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) รหัสสินค้า CG2901, CG2905 และ CG2925 

31. TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE 

32. 2019-nCoV Antigen Test Kit (Colloidal gold method) ขนาดบรรจุ 1, 5 และ 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal swab) 

33. COVID-19 Antigen Test Kit 

34. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Qualitative Test รหัสสินค้า BT1766 และ BT1760 ขนาดบรรจุ 1, 25 (Nasal Swab) 

ที่มา: คมชัดลึก