ประกาศอัพเดทคิวฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 1 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับ ไทยร่วมใจ

         วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เฟซบุ๊ก ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok ประกาศแจ้งข่าวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 1 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับ ไทยร่วมใจ

โดย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่จองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านทางโทรศัพท์ ให้เข้ารับวัคซีนได้ตามที่นัดหมาย ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ไทยร่วมใจ

           ส่วนหญิงตั้งครรภ์สามารถวอล์กอินเข้ารับวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน 12 แห่ง ในวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 โดยสอบถามสายด่วนวัคซีนโทร 1516
กลุ่มอายุ 18 – 59 ปี เช็กคิวฉีดใหม่

           สำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี ที่มีคิวฉีดวัคซีนเดิม ลงทะเบียนไว้วันที่ 16 – 31 สิงหาคม ให้มาฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 25 – 27 สิงหาคม ตามรายละเอียดดังนี้

           คิวฉีดเดิม 16 – 20 สิงหาคม มีคิวฉีดใหม่ 25 สิงหาคม

           คิวฉีดเดิม 21 – 25 สิงหาคม มีคิวฉีดใหม่ 26 สิงหาคม

           คิวฉีดเดิม 26 – 31 สิงหาคม มีคิวฉีดใหม่ 27 สิงหาคม

โดยสามารถเข้ารับวัคซีนได้ใน 25 สถานที่ฉีดวัคซีน และเวลา ตามคิวฉีดวัคซีนเดิม

ที่มา: Kapook, เฟซบุ๊ก ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok