พวกเราคือ

เกี่ยวกับเรา

สิ่งที่เราทำ

เราเป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูล เพื่อส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโควิด ไม่ว่าจะเป็นวิธีการป้องกันโควิด, การทำ home isolation รวมไปถึงช่องทางการหาเตียง เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโควิดได้เร็ว และสะดวกมากขึ้น

พวกเราคือ

เราคือ Dev Thailand Discord Community, ทีมงานไม่แสวงหาผลกำไร ร่วมมือ กับภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ อาทิ Workpoint, มหาวิทยาลัยมหิดล, และ กรมควบคุมโรค เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วน มาให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้คนเข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็ว