รักษาตัวแบบ Home Isolation ว่าด้วยเรื่องบ้านและสิ่งที่ต้องทำ

การดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่บ้าน หรือ Home isolation คือแนวทางสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาสถานการณ์เรื่องเตียงผู้ป่วยที่ไม่เพียงพออยู่ในตอนนี้ค่ะ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกขอเน้นย้ำอีกครั้ง เกี่ยวกับลักษณะที่อยู่อาศัย และการปฏิบัติตัวของผู้ที่สามารถทำ Home isolation ได้ รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน เพื่อให้การรักษาตัวที่บ้านเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัยต่อตนเองและคนรอบข้างมากที่สุดค่ะ

ที่มา: มหาวิทยาลัยมหิดล