สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)เปิดให้บริการคลินิกตรวจคัดกรองโควิด19 (200บาท)

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)เปิดให้บริการคลินิกตรวจคัดกรองโควิด 19(Mobile ARI Clinic)

ตรวจโดย ATK Professional use รู้ผลภายใน 30 นาที ราคา 200 บาท

เริ่มวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปไม่มีวันหยุด เปิดบริการเวลา 8.00 น.- 15.00 น.ณ

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) จตุจักร

ที่มา:กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข