หลายโรงพยาบาล เริ่มเปิดให้ประชาชน 4 กลุ่มเสี่ยง ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลย เข้าฉีด “วัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก” 14 ส.ค. 64

โดย เกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ผู้ที่จะได้รับวัคซีนไฟซีนที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา มอบให้ไทย มีประชาชนทั่วไป 4 กลุ่มเสี่ยง คือ ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป,  7 โรคเรื้อรัง, หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ใน 13 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด อยู่ในเกณฑ์ที่ได้สิทธิ์นี้ โดยรวมจำนวน 645,000 โดส

สำหรับ สถานที่ฉีดวัคซีนที่เริ่มเปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ อาทิ

จ. สมุทรปราการ

– ศูนย์ฉีดวัคซีนวัดบางพลีใหญ่กลาง เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1  Walk – in  สำหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ลงไป) และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ เฉพาะอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น ในวันเสาร์ที่ 14 ส.ค. 2564 จำนวน 1,300 คน และ วันอาทิตย์ที่ 15 ส.ค. 2564 จำนวน 1,300 คน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.

– รพ.สมุทรปราการ เปิด ให้ 4 กลุ่มเสี่ยงดังนี้ เข้ารับคิวเพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก คือ 1. เด็กอายุ 12-18 ปี เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น 2. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ผู้ที่เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504) 3. หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และ 4. ผู้ชายมีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม ผู้หญิงมีน้ำหนักเกิน 80 กิโลกรัม รับคิวที่โลตัส สายลวด ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2564 เวลา 07.00 น.  เริ่มฉีดวัคซีนเวลา 08.00 น

จ.ฉะเชิงเทรา

– รพ.บางคล้า แจ้งการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เฉพาะประชาชนที่มีภูมิลำเนา ในเขตอำเภอบางคล้าเท่านั้น และต้องไม่เป็นผู้เคยได้รับวัคซีนใดๆ เปิดให้ 3 กลุ่มคือ 1. เด็กอายุ 12-18 ปี ป่วย 7 โรคเรื้อรัง 2. ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 3. หญิงตั้งครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์

– รพ. สนามชัยเขต, รพ.พนมสารคาม  เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 3 กลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกับ รพ.บางคล้า ส่วน รพ.คลองเขื่อน เปิดฉีดเฉพาะ ผู้ป่วยเรื้อรังอายุ 12-18 ปี จำนวน 252 คน

จ.ชลบุรี เช่น รพ.พนัสนิคม , รพ.วัดญาณสังวราราม

ขอขอบคุณ Workpoint Today