เช็กจุดตรวจโควิดฟรีในกทม. วันที่ 19 ส.ค. 64

กรุงเทพมหานคร จัดหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก หรือ จุดตรวจโควิดฟรี ทั้งนี้เพื่อค้นหาผู้ป่วยและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 19 ส.ค. 64 จะให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกแบบ SWAB ในจุดต่างๆดังนี้

 1. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา​ เขตมีบนบุรี แจกวันต่อวันเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 06.00 น. รับจำนวน 700 คนต่อวันเท่านั้น  เบอร์โทรศัพท์ 02-8369-999 ต่อ 3621,3622 Line @wmcgi
 2. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสวนลุมพินี เขตปทุมวัน แจกล่วงหน้า 1 วัน ผ่านแอพ QueQ  จะเริ่มแจกตั้งแต่เวลา 07.00 น. จำนวน 600 คน เบอร์โทรศัพท์ 02-2141044
 3. ลานกีฬาพัฒน์ 2 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี แจกแบบวันต่อวัน หน้าจุดตรวจ จำนวน 500 คน ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เบอร์โทรศัพท์ 02-3544212
 4. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารจอดรถ(อาคาร B) เขตหลักสี่ แจกแบบวันต่อวัน หน้าจุดตรวจ จำนวน 1,000 คน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 02-9822081-2
 5. ลานใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด มีการแจกบัตรคิว 2 แบบ คือ 1.แจกล่วงหน้า 1 วัน ผ่านแอพ QueQ  จะเริ่มแจกตั้งแต่เวลา 08.00 น. จำนวน 300 คน และ 2.แจกแบบวันต่อวัน หน้าจุดตรวจ จำนวน 500 คน ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เบอร์โทรศัพท์ 02-4240056 ต่อ 5657
 6. ตลาดบางแคภิรมย์ แขตบางแค แจกล่วงหน้า 1 วัน ผ่านแอพ QueQ  จะเริ่มแจกตั้งแต่เวลา 08.00 น. จำนวน 600 คน  เบอร์โทรศัพท์ 02-4546001 หรือ 02-4553870

วิธีการตรวจ

 1.  ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) รู้ผลใน 30 นาที
 2. หากผลเป็นลบ กลับบ้านได้เลย
 3. ผลเป็นบวก/มีอาการน่าสงสัย ตรวจซ้ำด้วย RT-PCR ที่หน่วยตรวจเดียวกัน
 4. จ่ายยาฟ้าทะลายโจร/ยาฟาวิพิราเวียร์ ตามดุลพินิจของแพทย์
 5. กรณีที่อาการแย่ลงจะมีการประสานส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป

เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

 • บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
 • ต้องเตรียมปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียนด้วย
 • ในกรณีที่ต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

สำหรับเงื่อนไขเข้ารับตรวจ

 • รับตรวจเฉพาะ คนไทย เท่านั้น
 • รับตรวจเฉพาะผู้พักอาศัยในพื้นที่ กทม.
 • สามารถ walk in ได้เลย (ในเวลาและจำนวนที่กำหนด)

สำหรับจุดที่ 3 ที่เปิดให้เป็น จุดตรวจโควิดฟรี 30 นาทีรู้ผล โดยเปิดให้ ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มแสดงความประสงค์จะเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยวิธีตรวจ (Rapid Antigen Test) กับทาง คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ณ ลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ แต่วันที่ 12 – 30 ก.ค.64 นั้น เบื้องต้นมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมากกว่า 40,000 ราย ทางสปสช. จึงขอปิดรับจองคิวโควิด-19 และยกเลิกการตรวจที่ศูนย์ราชการก่อนเป็นการชั่วคราว โดยทาง สปสช. จะจัดสรรให้ทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนจองคิวไว้ ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจโดยเร็ว

ด้วยเหตุนี้ จุดตรวจที่ 3 แห่งใหม่ จึงจัดที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) หรือสถาบันธัญญารักษ์ ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 ก.ค.64 โดยไม่หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และรับการวอร์คอินเข้ารับการตรวจจาก ทีมงาน รพ.มหาราช จ.นครราชสีมา ได้โดยไม่ต้องจองคิว วันละ 5,000 ราย

ที่มา : moneyguru