เช็กอาการผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

ผู้ป่วยโควิด-19 มีรูปแบบการติดเชื้อที่พบได้ 3 แบบตามความรุนแรงของอาการตั้งแต่ผู้ป่วยสีเขียวอาการเบา ผู้ป่วยสีเหลืองเสี่ยงอาการรุนแรง และผู้ป่วยสีแดงที่มีอาการรุนแรง สำหรับผู้ป่วยสีเขียวสามารถรักษาได้ที่ Hospital หรือทำ Home Isolation ส่วนผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงรักษาได้ที่โรงพยาบาลเท่านั้น

อาการของผู้ป่วยสีเขียว

ผู้ป่วยสีเขียวคือกลุ่มที่มีอาการเบาคล้ายไข้หวัด หรือไม่มีอาการเลย

 • มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 • ไม่รับรส ไม่รับกลิ่น
 • ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
 • ตาแดง มีผื่น และถ่ายเหลว

การรักษาผู้ป่วยสีเขียว

นื่องจากอาการที่ไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับผู้ป่วยสีเหลือง และสีแดงจึงไม่จำเป็นต้องทำการรักษาที่โรงพยาบาล

 • Home Isolation : การรักษาด้วยการกักตัวอยู่ที่บ้านโดยจะได้รับการดูแลพร้อมอุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน (อ่านเพิ่มเติมคลิก)
 • Hospitel : การเข้ารักษาตัวที่ Hospitel ต้องใช้ใบยืนยันผลการตรวจแบบ RT-PCR โดยจะได้รับการดูแลจากแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง (อ่านเพิ่มเติมคลิก)

อาการของผู้ป่วยสีเหลือง

ผู้ป่วยสีเหลืองคือกลุ่มที่มีอาการเสี่ยงรุนแรง หรือมีโรคร่วม

 • เวียนหัว อ่อนเพลีย ไอแล้วมีอาการเหนื่อย
 • แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 • ขับถ่ายเหลว 3 ครั้งต่อวันขึ้นไป
 • อ่อนเพลีย ปอดอักเสบ

การรักษาผู้ป่วยสีเหลือง

เนื่องจากอาจเกิดอาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัวหรือ 7 โรคกลุ่มเสี่ยง และมีอาการที่รุนแรงกว่าผู้ป่วยสีเขียวจึงไม่เหมาะที่จะทำการกักตัวรักษาที่บ้านแบบ Home Isolation ได้ หรือไม่สามารถรักษาที่ Hospital ได้ ควรเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

อาการของผู้ป่วยสีแดง

ผู้ป่วยสีแดงคือกลุ่มที่มีอาการรุนแรงต้องรีบเข้ารับการรักษาตัวโดยเร็ว

 • ระบบหายใจมีปัญหารุนแรงทำให้หายใจลำบาก หอบเหนื่อย หากเอกซเรย์จะพบปอดอักเสบรุนแรง
 • เกิดภาวะปอดบวมจากการเปลี่ยนแปลงความอิ่มตัวของเลือดน้อยกว่า 96 % หรือลดลง 3 % จากค่าที่วัดได้ในตอนแรก
 • แน่นหน้าอกตลอดเวลา และหายใจเจ็บหน้าอก
 • ตอบสนองช้า หรือไม่รู้สึกตัว

การรักษาผู้ป่วยสีแดง

อาการของผู้ป่วยสีแดงที่รุนแรงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ในโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดที่ห้อง ICU โดยผู้ป่วยจะได้รับเครื่องช่วยหายใจ แนะนำระหว่างรอเตียงควรนอนคว่ำ หากหายใจไม่ออกให้นอนตะเเคงประมาณ 45 องศา หากเป็นสตรีตั้งครรภ์ให้นอนตะแคงซ้ายเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดี พยายามขยับขาป้องกันลิ่มเลือด และดื่มน้ำเยอะ ๆ ทานอาหารที่มีประโยชน์ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

เมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยโควิด-19 สามารถกลับบ้านได้

อุณหภูมิวัดได้ไม่เกิน 37.8 องศาเซลเซียสต่อเนื่อง 1-2 วันมีอัตราการหายใจในระดับปกติไม่เกิน 20 ครั้งต่อนาทีภาพรังสีปอดแสดงให้เห็นว่าปอดไม่ได้มีอาการแย่ลงความอิ่มตัวของออกซิเจนต้องมากกว่า 96 % เมื่อไม่ได้ออกแรง

หากพบว่าตนเองมีอาการที่เสี่ยงควรรักษาตัวตามความรุนแรงของอาการ เมื่อได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วยังต้องให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองและกักตัวตามคำแนะนำของแพทย์