โรงพยาบาลศิริราช เปิดลงทะเบียนจากยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) วันที่ 13 ส.ค. 2564

วันที่ 13 ส.ค. 2564 โรงพยาบาลศิริราช เปิดลงทะเบียนจากยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างการรอติดต่อ โดยคลินิกการบริบาลผู้ป่วยโควิด-19 จะจ่ายยาให้สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือการใช้ Antigen Test Kit (ATK) จากภายนอกโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์

ลงทะเบียนผ่านไลน์ (Line) แสกน QR code

เงื่อนไขสำหรับผู้ป่วยที่สามารถรับยาฟาวิพิราเวียร์จากคลินิกการบริบาล

  • ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์มาก่อน
  • ไม่อยู่ในระหว่างการดูแลของสถานพยาบาล หรือ Community Isolation หรือ Home Isolation
  • จะต้องมีญาติหรือผู้แทนที่ไม่ติดเชื้อสามารถเดินทางมารับยาได้

ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์และต้องการขอรับยาฟาวิพิราเวียร์ สามารถลงทะเบียนขอรับยาได้ผ่านบัญชีไลน์ Siriraj Favi Clinic หรือ @siriraj-favi ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม โดยระบบลงทะเบียนรับยาจะเริ่มเปิดตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าผู้ป่วยจะเต็มจำนวนที่โรงพยาบาลจะให้บริการได้

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนที่ติดเชื้อโควิด 19 เข้าถึงยาฟาวิพิราเวียร์อย่างรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรม จัดหาจัดซื้อเข้ามาอย่างพอเพียงและต่อเนื่องไม่ให้ขาด ซึ่งขณะนี้จำนวนการใช้ยาทั่วประเทศอยู่ที่เกือบ 1 ล้านเม็ดต่อวัน ส่วนยามีในสต็อคประมาณ 15 ล้านเม็ด กำลังทยอยส่งมอบในเดือนสิงหาคม – กันยายน รวม 120 ล้านเม็ด และในเดือนตุลาคม–ธันวาคม มีแผนจัดหาและส่งมอบอีกเดือนละ 100 ล้านเม็ด

นอกจากนี้ ในส่วนการผลิตในประเทศ องค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตได้ 5 ล้านเม็ดต่อเดือน ได้สั่งการให้พิจารณาหยุดการผลิตยาชนิดอื่นที่ไม่จำเป็นชั่วคราว เพื่อเพิ่มสายการผลิตฟาวิพิราเวียร์ ให้ได้ 20-30 ล้านเม็ดต่อเดือน ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าจะมียาเพียงพอสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 แน่นอน

การจัดซื้อ จัดหา และการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ เรามีคณะกรรมการที่บูรณาการทำงานกันอย่างเป็นระบบ ในส่วนภูมิภาคเราจัดส่งยาให้ทุก 2-3 วัน มีสำรองในระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ ขอเพิ่มได้ตลอด ที่ผ่านมายังไม่พบปัญหายาขาด ทุกอย่างยังเป็นไปตามแผน

ที่มา :https://workpointtoday.com/