“โรงพยาบาลเกษมราษฎร์” จัด “ตรวจโควิดฟรี” RT-PCR ไม่เสียค่าใช้จ่าย เช็คเงื่อนไข

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ประกาศแจ้งประชาชนให้บริการ “ตรวจโควิดฟรี” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แบบ RT-PCR (ยังไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์)

โดย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 “ตรวจโควิดฟรี” สำหรับผู้มีความเสี่ยงเข้าเกณฑ์ตรวจ “โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” รายละเอียดดังนี้ 

 • รับตรวจผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 55 ปี 
 • เริ่มแจกบัตรคิว 7.00 น. 
 • เริ่มตรวจ เวลา 8.30 น. 
 • รับตรวจวันละ 100 คน/วัน 
 • แจ้งผลตรวจผ่านทาง SMS 
 • ทราบผลภายใน 48 ชม. 

สำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อ “โควิด-19” ต้องไม่เป็นผู้ที่มีข้อจำกัด ดังต่อไปนี้ 

 1. บุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปีหรือมากกว่า 55 ปี
 2. บุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือดูแลตลอดเวลา
 3. บุคคลที่มีปัญหาทางด้านการสื่อสาร , การมองเห็น , การได้ยิน , การทรงตัว
 4. บุคคลที่มีภาวะหรืออาการทางจิต ประสาท รวมถึงผู้ใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกประเภท
 5. บุคคลที่อยู่ในช่วงกำลังตั้งครรภ์และไม่ได้ฝากครรภ์กับทางโรงพยาบาล
 6. บุคคลที่มีโรคประจำตัวและมีแนวโน้มทุดลง
 7. บุคคลที่เป็นโรคผิวหนังเช่น สะเก็ดเงิน , ภูมิแพ้ผิวหนัง 
 8. บุคคลต่างด้าว 

หากท่านใดสงสัยว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง และสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID -19 ได้ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 

-ผู้ที่มีประวัติหรือมีผู้ใกล้ชิดเดินทางไป จ.สมุทรสาคร
-กลุ่มเสี่ยง หรือได้รับการวินิจฉัยยืนยันจากแพทย์
-คนไทยทุกคน ทุกสิทธิ์ของการรักษาพยาบาล (ข้าราชการ ประกันสังคม บัตรทอง)

-ผู้ที่เข้าเกณฑ์สามารถตรวจหาเชื้อ COVID -19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
-กรณีไม่เข้าเกณฑ์ สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID -19 ในราคา 3,000 บาท

หมายเหตุ กรณีต้องการขอใบรับรองแพทย์สามารถเข้ามารับได้ที่ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจ (ARI) 

เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 


ทั้งนี้ขอย้ำว่า “ก่อนออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19” 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 

Kasemrad Call Center 1218 กด 2 
Line : https://lin.ee/5eBvxTH 
Facebook : รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 
Website : https://www.kasemradinter.com/site/home
Youtube : KIH RTB

ที่มา: คมชัดลึก, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์