10 กฎเหล็กเมื่ออยู่ในโรงพยาบาลสนาม

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกข้อปฏิบัติ 10 ข้อเมื่อผู้ป่วย COVID-19 ต้องเข้าพักในโรงพยาบาลสนาม ห้ามเล่นการพนัน บุหรี่ สารเสพติด แอลกอฮออล์ ห้ามนำอาหารและเครื่องหื่มเข้ามาที่พัก งดกินอาหารร่วมกัน ห้ามออกนอกที่พัก

วันนี้ (19 เม.ย.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกข้อปฏิบัติเมื่อผู้ป่วย COVID-19 ต้องเข้าพักในโรงพยาบาลสนาม โดยมีแนวทาง 10 ข้อดังนี้

 • จัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น ช้อนส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว และชุดเสื้อผ้าตามความเหมาะสม (โรงพยาบาลสนามอาจมีการเตรียมชุดให้)
 • สิ่งที่ห้ามนำเข้ามาในที่พัก เช่น ทรัพย์สินมีค่า อุปกรณ์เล่นการพนัน บุหรี่ สารเสพติด
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาวุธ และของมีคม
 • ห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารทุกชนิดเข้ามาในที่พัก โรงพยาบาลสนามมีการเตรียมอาหารที่เพียงพอให้ครบทั้ง 3 มื้อ การส่งอาหารจากภายนอก ขึ้นกับข้อกำหนด
  เฉพาะของแต่ละโรงพยาบาล
 • ให้พักในอาคารตลอดเวลา และไม่ให้ออกจากที่พักยกเว้นในบริเวณที่มีการกำหนดไว้ให้
 • ห้ามย้าย สลับ หรือแลกเตียง ควรพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อพักขึ้นร่างกาย
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา อาบน้ำและเปลี่ยนชุดใหม่ทุกวัน
 • ทิ้งขยะในถังขยะที่จัดวางไว้และปิดฝาทุกครั้ง
 • งดรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงพูดคุยระยะใกล้ชิด หรือจับกลุ่มทำกิจกรรม
 • ร่วมกันทำความสะอาด และทำความสะอาดบริเวณที่พัก
 • เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น มีไข้สูง ไอมากขึ้นเหนื่อย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทันที

ทั้งนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวกรณีการแอบถ่ายผู้เข้าพักในโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งการจับกุล่มพูดคุย และกินอาหารร่วมกันและการเล่นการพนัน รวมทั้งการแอบนำอาหารมาส่งให้กับผู้ป่วย ทำให้กรมควบคุมโรค ต้องออกแนวปฏิบัติดังกล่าวขึ้น

ที่มา: ThaiPBS