บอกต่อโควิด

ป้องกัน

ฉีดที่ไหน

หลายโรงพยาบาล เริ่มเปิดให้ประชาชน 4 กลุ่มเสี่ยง ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลย เข้าฉีด “วัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก” 14 ส.ค. 64

โดย เกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค กระทร

คำอธิบาย

ตรวจ

ติด

เตียง