STAFF TEAM

ตรัยโสภา แพรว โพธิพันธุ์

(Content Editor)

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันทุกคนล้วนประสบปัญหากับการรับมือ COVID-19 ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ด่านหน้าที่มีความรู้ด้านการแพทย์ แต่ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมช่วยเหลือทุกคนในยามวิกฤตนี้ ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ<3

ศิริฤกษ์ อินตาคำ

(WEB DEVELOPER)

ทุกคนอาจทราบกันดีว่า ในปัจจุบันนี้ในสถานการณ์ COVID-19 ยังคงเกิดการระบาดเกิดขึ้นเรื่อย ๆ และอาจต้องอยู่ในสถานการณ์นี้ไปอีกนาน โดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ แหล่งข้อมูล Data ในการป้องกัน COVID-19 ไม่ว่าจะเป็น การป้องกัน, สถานที่ตรวจ, ติด และ เตียง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก ผมจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการ ที่จะรวบรวมข้อมูลแต่ละแหล่ง เพื่อเป็นสื่อกลางในการป้องกัน, ตรวจ, ติด และ เตียง ครับ

บวรสิษฐ์ ช้างโต

(WEB DEVELOPER)

ผมเคยคิดว่าถ้าวันนึงเรามีโอกาสที่จะช่วยคนอื่น ๆ ได้ไม่ทางใดทางหนึ่ง ก็อยากจะลองทำดูซักครั้ง ไม่ว่าปัญหานั้นคืออะไร
ผมอยากลองใช้ความรู้ด้าน Technology ต่าง ๆ มาแก้ไขปัญหาในสังคมให้มากขึ้น ให้ทุกคนมีความสุขและปลอดภัย

นินท์ฐวัฒน์ มารุ่งเรือง

(Web Developer)

ในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นโควิดเป็นปัญหาใหญ่ และต้องอยู่กับเราไปอีกนาน ผมเห็นว่าปัญหานี้ทุกคนต้องร่วมกันแก้ ผู้คนมากมายได้รับผลกระทบจึงอยากร่วมเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหา 

“ไทยต้องรอดครับ เราจะรอดครับ”

สิริณัฎฐ์ โอม ปภัสร์สิรินัที

(Content Editor)

หลายๆ ครั้งที่เรามีความยากลำบากในการเข้าถึงข้อมูลโควิด ไม่ว่าจะเป็นการหาเตียง, วิธีป้องกันโควิด, และ สถานที่ฉีดวัดซีนต่างๆเราจึงอยากเป็นสื่อกลาง
หรือ Portal สำหรับเรื่องนี้ครับ

ไกรวิท มงคลสกุลฤทธิ์

(Web Developer)

ในสถานการณ์ที่ทุกคนพบเจอคือ ปัญหาที่เหมือนกัน และทุกคนรับรู้ว่าควรมี ช่องทางหลากหลายให้เลือกสรรค หากผมเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เลย ผมก็อยากได้เช่นเดียวกัน พวกเรามีเป้าหมายเพื่อส่วนรวมเช่นกัน

Staff Blog

เชิงเทคนิค